top of page

Makine Parkı, Gemi ve Ekipman Değerlemesi

Makine parkları; makine, ekipman, teçhizat, taşıt, yardımcı araç-gereçler gibi her sektöre göre değişkenlik göstermektedir.

Şirketimizin makine ve gemi mühendislerinden oluşan profesyonel ekibi, makine, gemi ve teçhizat, araç gereçlerin değer tespit çalışmalarında yer almakta ve uzmanlıkları kapsamında makinaların bulunduğu tesislerde inceleme yapmaktadırlar.

Mevzuatımıza göre taşınmaz sayılan gemilerin de yerinde tespiti ve değer takdiri yapılmaktadır;

Makine, ekipman ve Gemilerin;

 • Üretim tarihi, menşei

 • Markası, bu markanın sektör içindeki tercih edilirliği

 • Üretiminde kullanılan hammaddenin menşei

 • Fonksiyonel demode olup, olmaması

 • Periyodik bakımlarının, bakım maliyetlerinin incelenmesi

 • Servis ve yedek parça sağlanma hızı ve fiyatları

 • Teknolojik gelişmişlik seviyesi, sektördeki gelişmişlik sıralamasındaki durumu

 • Alternatif sektörlerde kullanılabilinirliği

 • Taşınabilirliği

 • Taşıma sonrası montaj ve kullanıma geçiş süreci

değerlemeleri yapılmaktadır.

Denizde Kargo Gemisi
İnşaat Alanında Kepçeler

Makine Parkı, Gemi ve Ekipman Değerleme alanında sunduğumuz hizmetler

 • Sanayi tesisleri

 • KOBİ ve imalathaneleri

 • Çimento tesisleri

 • Besi/süt çiftlikleri

 • Hastane donanım ve ekipmanları

 • Otel ekipmanları

 • Akaryakıt istasyonlarının ekipmanları

 • Rüzgar Enerjisi Santralleri

 • HES – Hidro Elektrik Santrallerinin değerlemesi

 • Balıkçı Tekneleri, Kuru Yük, Yolcu, Ham Petrol, Lng-lpg ve Ro-rogemileri,Guletler,Motoryatlar ve tankerler ile gemi siciline kayıt edilen diğer taşınmaz mahiyetindeki gemiler.

bottom of page