top of page

Akaryakıt İstasyonu Değerlemesi

Enerji piyasası sektörü diğer sektörlere göre taşınmaz haricinde, hukuk ve işletme ve petrol piyasası kanununa tabi olma vb. gibi farklı unsurları içinde barındırmaktadır. Bu unsurlar aşağıdaki başlıklarda toplanabilmektedir.

 • Gayri Sıhhi Müessese Lisansı

 • ÇED Raporu

 • Bayi – Dağıtıcı Sözleşmesi

 • EPDK Lisansı

 • İntifa Hakkı Süresi

 • İntifa Hakkı Süresi

Lisanslar ise aşağıdaki gibidir

 • Rafinerici Lisansı

 • İşleme Lisansı

 • Madeni Yağ Lisansı

 • Depolama Lisansı

 • İletim Lisansı

 • Serbest Kullanıcı Lisansı

 • İhrakiye Teslimi Lisansı

 • Dağıtıcı Lisansı

 • Taşıma Lisansı

 • Bayilik Lisansı

Şirketimiz bir akaryakıt-LPG istasyonunun, istasyon projesinin, istasyona bağlı hak–faydaların (intifa hakkı, satış hacmi vb.), dolum tesisi veya rafinerinin belli bir tarihteki muhtemel piyasa, kira veya talep edilen değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen nitelik, nicelik, makine parkı ve ekipman, piyasa koşulları gibi her türlü unsuru analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde yazılı olarak raporlayabilmekte ve deneyim, bilgi ve tecrübeye olarak hizmet vermektedir.

Benzin Pompaları
bottom of page