top of page

Alışveriş Merkezi (AVM) Değerlemesi

Alışveriş merkezi (AVM) değerlemesi, perakende sektöründe önemli bir süreçtir. Bu değerlemeler, bir AVM'nin mülkiyet değerinin belirlenmesi, yatırım potansiyelinin tespiti, finansal tablolarda doğru bir şekilde yansıtılması, satış veya kiralama kararlarının desteklenmesi gibi amaçlarla gerçekleştirilir. AVM değerlemesi, çeşitli faktörleri dikkate alarak yapılır.

İlk olarak, AVM değerlemesi, mülkiyetin fiziksel durumu, büyüklük, konum, alışveriş merkezinin genel tasarımı, kiracı çeşitliliği, marka değeri ve operasyonel verimlilik gibi unsurları içerir. AVM'nin perakende alanları, yürüyüş yolları, otopark kapasitesi, restoran ve eğlence olanakları gibi özellikler değerlemeyi etkileyen önemli faktörlerdir. Ayrıca, konumun ulaşılabilirliği, yoğunluk, demografik veriler ve rekabet durumu gibi faktörler de değerlemeyi etkileyen unsurlar arasındadır.

Alışveriş Merkezi
AVM Yürüyen Merdivenleri

AVM değerlemesinde, sektör trendleri, piyasa talepleri, benzer AVM'lerin kiralama oranları, satış performansları ve kiracı profilleri gibi faktörler de göz önünde bulundurulur. Bu faktörler, değerlemeyi objektif bir şekilde destekler ve gerçekçi bir değer tahmini yapılmasını sağlar. Ayrıca, ekonomik faktörler, perakende sektöründeki gelişmeler, bölgesel ticaret politikaları ve tüketici davranışları gibi etkenler de değerlemeyi etkileyen unsurlardır.
AVM değerlemesi, bağımsız değerleme uzmanları tarafından gerçekleştirilir ve genellikle uluslararası kabul görmüş değerleme standartlarına uygun olarak yapılır. Bu değerlemeler, doğru bir şekilde finansal tablolara yansıtılmasını sağlar ve AVM'nin gerçek değerini belirlemelerine yardımcı olur. Ayrıca, satış veya kiralama süreçlerinde doğru bilgi sunarak stratejik karar alma süreçlerini destekler ve risk yönetimi sağlar.
Sonuç olarak, AVM değerlemesi, perakende sektöründe büyük öneme sahip olan bir süreçtir ve şirketlerin veya yatırımcıların AVM varlıklarını doğru bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olur. Bu değerlemeler, fiziksel özellikler, konum, sektör trendleri, piyasa talepleri ve ekonomik faktörler gibi çeşitli unsurları dikkate alarak gerçekleştirilir. AVM değerlemesi, perakende yatırımlarının başarıyla ilerlemesi ve karlılığının sağlanması açısından kritik bir araçtır.

bottom of page