top of page

Yabancı Uyrukluların Tapu İşlemlerinde Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşı olması veya gayrimenkul satın alması için yeni düzenlemeler getirdi. Bunlardan ilki, 2019/1 sayılı genelge ile yabancı uyrukluların artık sadece vatandaşlık başvurusunda değil, aynı zamanda alıcı veya satıcı olarak taraf oldukları tüm satış işlemlerinde de ‘gayrimenkul değerleme raporu’ almasını zorunlu kılmasıdır. Bu düzenleme 4 Mart 2019 tarihinden itibaren geçerli olmaktadır ve BDDK tarafından yetkilendirilen gayrimenkul değerleme kuruluşlarınca hazırlanacak olan raporlar uluslararası değerleme standartları ve diğer mevzuat ile uygulama prensipleri doğrultusunda hazırlanacaktır.

pasaport

İkinci düzenlemeye göre ise, yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için gereken taşınmaz bedeli miktarı daha önce 250.000 USD olarak belirlenmişti. Ancak, bu tutar yapılan yeni bir düzenlemeyle 400.000 USD olarak güncellenmiştir. Gayrimenkulün tapuda beyan edilen değerin bu limitin üzerinde olup olmadığı ise SPK Gayrimenkul Değerleme Şirketleri ve BDDK listesinde yer alan Gayrimenkul Değerleme Şirketleri tarafından hazırlanmış olan değerleme raporları onaylandıktan sonra doğrulanacaktır.

Bu düzenlemeler sayesinde, yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşı olması veya gayrimenkul satın alması için gereken şartlar belirlenmiş ve bu şartların yerine getirilip getirilmediği de doğru bir şekilde kontrol edilebilecektir. Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar, bu yeni düzenlemeleri yakından takip etmek ve gerekli raporları hazırlamak için büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Bu sayede, yabancı uyruklular daha güvenli bir şekilde işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

bottom of page